mình cũng vậy
https://500px.com/photo/307994763/flower-by-vinh-tran?ctx_page=1&from=user&user_id=72775515
với lại các bạn có biết add tax paypal cho 500px không mình chỉ add được thẻ tín dụng thui...