Ha ha, em mới biết chụp dc có vài tháng, để tết này được nghỉ làm thử 1 bộ anh pháo hoa xem sao