Tôi vẫn đang rất hài lòng với Canon và có lẽ không đổi sở thích này