Tấm này hơi nghiêng một chút, bác rotate một chút sẽ ok lắm :)


Hình ấn tượng đó bác ơi