🙀 Đẹp quá bác chủ. Màu lên nhẹ nhàng nổi bật cô dâu.