Năm 2018 với 10 năm trước thấy VN vẫn vậy chả phát triển gì hơn về mặt cứu hỏa. Phải lập mỗi khu công nghiệp 1 trạm PCCC riêng để khi cháy vận hành phát là xong.Giờ tới dập lửa thì mất hết thiết bị...