Bác Sonnt là chiên da ảnh phóng sự rồi, vẫn cảm thấy hơi nóng của lửa cháy. Cám ơn bác.