Lúc đầu đọc cái địa chỉ chưa hình dung ra là vnphoto nó nằm ở khúc nào, đến đoạn hẻm bia Hoa Viên là ok liền liền. haha