Ảnh phóng sự hay phết nhể .. bcs xem lại bức 15,16,17 em thấy mầu nó hơi bị rực ạ ..