Cách chỗ em chừng 50m có cái trung tâm đào tạo tiến sỹ , tiền vào là lên . :D