Mình thì đang khao khát có một cô con gái để chụp lên khoe, hy vọng năm nay sẽ thành hiện thực