Bác mua cũ hay mua mới? Chắc chỉ mua cũ thôi, chứ mới thì riêng body 6D đã hơn 20t rồi (zshop, LBM giờ vẫn hơn 35t).

Nếu mua cũ, 6D canh mua đc con còn tốt, đẹp, ít chụp, nói dân dã - mới leng...