Sự kiện thì 24105 đựoc rồi bác, mark ii fix đuọc mấy điểm yếu cũ của mk1 nhưng giá mắt hơn