Hôm nay ngồi xem lại hình, nhớ lại từng khuôn mặt, thật là vui....
Tks các bạn đã tổ chức giải và chụp CD này nhiều lắm.