Em củng máu môn tennis này lắm nhưng không có đk chơi được cùng các bác, hẹn lại giải sau. Chúc giải thành công tốt đẹp.