@ anh Hậu: em chuyên đánh " buổi tối" rồi nên ra ban ngày bị "ngộp" quá chịu không nổi, tính "mưu đồ" giựt giải nhất với bác Honda nhưng mà, " mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" nên em phải bỏ cuộc...