Em xin một chân làm Giám Sát của Trưởng Ban Giám Sát, để cho nó công bằng và có tính "thanh khoản" ạ.