Em nghỉ để qua tháng 6 coi có hết mưa hay ko? Kỳ này em xin tham gia để làm hủ nếp cho các bác ăn hiếp.