Chán thía! ở HN chả tổ chức giải này gì cả, không thì em rinh giải rồi!