Vì một số lý do sau đây
- không ai đánh giỏi bằng meoluoi (toàn giỏi hơn, mà lại hơn rất nhiều :(( )
- trời nắng --> đen da --> xấu --> ế
- vv và vv

meoluoi xin chuyển từ đội hình thi đấu sang...