Tìm kiếm:

Type: Posts; User: tribpc

Trang 1 / 4 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

 1. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52160124665_8c5dc01180_c.jpg
 2. Trả lời
  16
  Lần xem
  1,902

  cái thọt lớn nhất của lens này là min focus...

  cái thọt lớn nhất của lens này là min focus distance tới 1m8 nên chụp hoa lá cỏ không đủ độ phê
  https://live.staticflickr.com/65535/52267788277_ffd45a91c5_c.jpg
 3. Trả lời
  16
  Lần xem
  1,902

  em góp vui. Lens mượn của thằng bạn. Nó chả thèm...

  em góp vui. Lens mượn của thằng bạn. Nó chả thèm chụp kêu mình giữ tủ chống ẩm dùm. Để mấy tháng trời cũng tội nên lấy ra chụp cho em nó đỡ tủi. Lens này công nhận ngon bá cháy mà giá thì quá bèo...
 4. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52158610937_0ba3752b46_c.jpg
 5. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52160125625_37fcc317fc_c.jpg
 6. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52158611912_258c7977c9_c.jpg
 7. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52159875889_90853afe10_c.jpg
 8. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52158615242_9e94a2126c_c.jpg
 9. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52159878974_52344e4742_c.jpg
 10. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52159879224_3ed32100f1_c.jpg
 11. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52159642978_db6894c0bc_c.jpg
 12. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52158617527_893acd4896_c.jpg
 13. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52159644493_edde3f67f5_c.jpg\
 14. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52158619192_5962be353a_c.jpg
 15. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52159642396_6f21a092ec_c.jpg
 16. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52160134635_990e98efc0_c.jpg
 17. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52159647833_a5583a0675_c.jpg
 18. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52159645211_704ab0ac33_c.jpg
 19. Trả lời
  14,098
  Lần xem
  753,349

  ảnh đẹp lắm anh @Thongxanh

  ảnh đẹp lắm anh @Thongxanh
 20. Trả lời
  1
  Lần xem
  487

  HCM - up up up up up up :)

  up up up up up up :)
 21. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52160137345_dcdd1db60f_c.jpg
 22. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52159650433_93f7c577db_c.jpg
 23. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52159650863_ac8a266c8b_c.jpg
 24. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52159651108_7d5fc960ff_c.jpg
 25. Trả lời
  205
  Lần xem
  10,190

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52159648211_e08064d557_c.jpg
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 100
Trang 1 / 4 1 2 3 4