Em cũng thỉnh thoảng chụp sự kiện cưới hỏi. Đọc cái này vỡ được nhiều điều ah. Thanks bác.