Mình đã mua về thử, so giữa Omni Bounce Diffuser; LumiQuest quick Bounce flash reflector và Lambency Flash Diffuser thì có vẻ Lambency Flash Diffuser cho ánh sáng dịu, đều và dễ dùng nhất. Để đèn...