Hay quá, em cũng định mua đèn, đọc được bài này quá bổ ích