Chỉnh WB xài bóng đèn dây tóc (Tungsten) rồi gắn thêm gel màu vàng vào flash, lúc đó hình ra sẽ đúng màu cả người được chụp và cảnh nền.