tình hình là em muốn thuê lắm..nhưng là dân tỉnh chỉ có hộ khẩu KT3 thôi..không biết được không ạ.