Tìm kiếm:

Type: Posts; User: thichmaychup

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

  1. Bởi vậy Ad nên rút kinh nghiêm về đăng tin và đưa...

    Bởi vậy Ad nên rút kinh nghiêm về đăng tin và đưa hình ảnh phải chính xác anh em mới dám tham gia chứ
  2. xin ad cho lại thông số chính xác của loại...

    xin ad cho lại thông số chính xác của loại filter, theo tôi biết loại HD3 mới có NANO "Hoya 82mm HD3 Circular Polarizer Filter"
    đương link nó đây...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2