Mới qua hỏi a Phong thuê thiết bị, rất thích tính cách và cách làm việc của a Phong, tạo điều kiện hết cỡ cho anh em nhiếp ảnh. Hi vọng trong trong gian tới sẽ có thêm nhiều khách hàng ủng hộ anh....