em tham gia 1.200.000 đ a :) cảm ơn các tấm lòng ủng hộ Help-Portrait VN 2016 a