Đây là đường Link của Hoya HD Nano CPL - mời ae tham khảo.
Tại thị trường Mỹ HD3
Tại thị trường châu á: HD Nano

http://www.hoyafilter.com/hoya/products/hdnanofilters/hdnanocirpl/

Chân thành...