Chào mọi người, gần đây em thấy màu màn hình laptop của em cứ ngả vàng vàng ấy, mà không vàng nhiều lắm, lúc thì cảm nhận được lúc thì không.
Không biết có vấn đề gì gây ra việc laptop lúc ngả vàng...