Mình thấy Nikon có nhiều tính năng hơn hẳn Canon nhưng chẳng hiểu làm sao mà mình vẫn có cảm tình với Canon hơn! Và luôn chọn Canon. ( Mình chỉ là Amateur thôi)