Hi Các Bác!
Vote cho Canon!
Vì câu hỏi là: "Các bác sử dụng body gì để chụp ảnh?" vậy đối với những người sử dụng 2, 3... máy của các hãng khác nhau thì vote thế nào nhỉ?!!