Thấy các bác chụp hình dạo sài Ni nên mình cũng sài thử .. nhưng ngon đó chứ..!!