Cho em góp phần
# 1 Chợ nổi Thái Lan D70. 28-80mm(3.3-5.6) , F8 1/320
http://www.vnphoto.net/data/p14/28644_cho-thai_1875.jpg