anh Hòa ơi, chụp tối để iso thấp nhất, có cần fill flash không anh.......
đùa anh tí heheheheheh