Hình đẹp quá !
Nhưng không biết áp dụng cho chụp hình cưới được không ?