bác Apham có thể cho em hỏi em cần mua thêm pin cho xt1 mong bác tư vấn pin loại nào dùng tốt trên XT1 thank bác trước