Tôi cũng sử dụng 2 ống này, phải nói là rất tuyệt.