Em chỉ có kit 18-135 ko biết nếu so với 2 kit kia thì thế nào nhỉ