E đang lăn tăn 18-135mm và 55-200mm a có thể cho e biết điểm mạnh yếu của 2 lens này dc ko? Nhu cầu du lịch phong cảnh. Thank a