mình có con xt-10 + lens kit giờ bán được khoảng nhiu vậy mấy bạn, thanks