50mm f2 bác ạ! Em nghĩ hàng này là chuẩn theo yêu cầu của bác rồi.