A apham cho em hỏi, em chụp phơi sáng bằng XT-1+kit 18-55mm, e chọn cả chế độ B hay T đều không chọn được thời gian phơi sáng (chỉ phơi sáng được có 2 giây). Do máy e có vấn đề hay e chưa set, mong a...