thể loại nào cũng đều mang vẻ đẹp riêng. hình B&W gây ấn tượng với em lắm.