Đã xài qua D90 kit không có gì phàn nàn.
Hiện tại đang dùng D300s + 18-200 II rất hài lòng những gì đang có với lớp nhiếp ảnh 122 SNA.