Tìm kiếm:

Type: Posts; User: mayanhso

Trang 1 / 4 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.06 giây.

 1. Trả lời
  104
  Lần xem
  3,734

  #109 ...

  #109

  https://farm4.staticflickr.com/3774/11065057183_40e8b09231_c.jpg

  Pentaconsix TL+Carl Ziess Jena Biometar 80f2.8 MC+Kodak Portra 400
 2. Trả lời
  256
  Lần xem
  32,365

  #329 Đỉnh Sơn Tự(Chùa Thầy-chùa Cao) - Sài Khê...

  #329

  Đỉnh Sơn Tự(Chùa Thầy-chùa Cao) - Sài Khê - Sài Sơn - Hà Tây

  https://farm9.staticflickr.com/8385/8595296752_a3edb977b5_c.jpg

  Mamiya RB67 ProSD+Mamiya RB67 Sekor C 90f3.8+Fujicolor Pro...
 3. Trả lời
  104
  Lần xem
  3,734

  #106 ...

  #106

  https://farm6.staticflickr.com/5472/11076156594_1408d5026a_c.jpg

  Pentaconsix TL+Carl Ziess Jena Biometar 80f2.8 MC+Kodak Portra 400
 4. Trả lời
  104
  Lần xem
  3,734

  #103 ...

  #103

  https://farm8.staticflickr.com/7347/11316537034_715cf3a7e0_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 + Fujicolor Pro 400
 5. Trả lời
  104
  Lần xem
  3,734

  #100 ...

  #100

  https://farm4.staticflickr.com/3744/11331999586_0d0e16e542_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 + Fujicolor Pro 400
 6. Trả lời
  256
  Lần xem
  32,365

  #322 Đỉnh Sơn Tự(Chùa Thầy-chùa Cao) - Sài Khê...

  #322

  Đỉnh Sơn Tự(Chùa Thầy-chùa Cao) - Sài Khê - Sài Sơn - Hà Tây

  https://farm9.staticflickr.com/8102/8595295668_4742023c5a_c.jpg

  Mamiya RB67 ProSD+Mamiya RB67 Sekor C 90f3.8+Fujicolor Pro...
 7. Trả lời
  256
  Lần xem
  32,365

  #315 Đỉnh Sơn Tự(Chùa Thầy-chùa Cao) - Sài Khê...

  #315

  Đỉnh Sơn Tự(Chùa Thầy-chùa Cao) - Sài Khê - Sài Sơn - Hà Tây

  https://farm9.staticflickr.com/8374/8594197883_4ed4e5b902_c.jpg

  Mamiya RB67 ProSD+Mamiya RB67 Sekor C 90f3.8+Fujicolor Pro...
 8. Trả lời
  256
  Lần xem
  32,365

  cũng phải trèo leo 1 chút bác ah

  cũng phải trèo leo 1 chút bác ah
 9. Trả lời
  104
  Lần xem
  3,734

  #94 ...

  #94

  https://farm6.staticflickr.com/5523/11341765444_e3691dc457_c.jpg

  Contax 645 + Carl Ziess Contax 645 T* Planar 80f2 + Fujicolor Pro 400H
 10. Trả lời
  104
  Lần xem
  3,734

  #91 ...

  #91

  https://farm4.staticflickr.com/3810/11555965494_b6d27d386e_c.jpg

  Hasselblad H2 + Haselblad HC 80f2.8 + Kodak Portra 400
 11. Trả lời
  104
  Lần xem
  3,734

  #88 ...

  #88

  https://farm4.staticflickr.com/3679/11578786664_74c4b47907_c.jpg

  Hasselblad H2 + Haselblad HC 80f2.8 + Kodak Portra 400
 12. Trả lời
  256
  Lần xem
  32,365

  #313 Đỉnh Sơn Tự(Chùa Thầy-chùa Cao) - Sài Khê...

  #313

  Đỉnh Sơn Tự(Chùa Thầy-chùa Cao) - Sài Khê - Sài Sơn - Hà Tây

  https://farm9.staticflickr.com/8112/8594199149_5cfb051382_c.jpg

  Mamiya RB67 ProSD+Mamiya RB67 Sekor C 90f3.8+Fujicolor Pro...
 13. Trả lời
  104
  Lần xem
  3,734

  #83 ...

  #83

  https://farm4.staticflickr.com/3757/11586841196_dc0fe2425c_c.jpg

  Hasselblad H2 + Haselblad HC 80f2.8 + Kodak Portra 400
 14. Trả lời
  104
  Lần xem
  3,734

  #79 ...

  #79

  https://farm8.staticflickr.com/7296/11616256616_c052ba64fd_c.jpg

  Hasselblad H2 + Haselblad HC 80f2.8 + Kodak Portra 400
 15. Trả lời
  256
  Lần xem
  32,365

  #310 Thiên Phúc Tự(Chùa Thầy-chùa Cả) - Sài...

  #310

  Thiên Phúc Tự(Chùa Thầy-chùa Cả) - Sài Khê - Sài Sơn - Hà Tây

  https://farm9.staticflickr.com/8095/8594194485_35d796d275_c.jpg

  Olympus Mju II olympus 35f2.8+Kodak T-max 400
 16. Trả lời
  104
  Lần xem
  3,734

  #74 ...

  #74

  https://farm4.staticflickr.com/3669/11635688805_4453f88721_c.jpg

  Hasselblad H2 + Haselblad HC 80f2.8 + Kodak Portra 800
 17. Trả lời
  256
  Lần xem
  32,365

  #309 Thiên Phúc Tự(Chùa Thầy-chùa Cả) - Sài...

  #309

  Thiên Phúc Tự(Chùa Thầy-chùa Cả) - Sài Khê - Sài Sơn - Hà Tây

  https://farm9.staticflickr.com/8226/8594451738_8621b6bdac_c.jpg

  Olympus Mju II olympus 35f2.8+Kodak T-max 400
 18. Trả lời
  104
  Lần xem
  3,734

  #72 ...

  #72

  https://farm6.staticflickr.com/5501/11657830966_162529d226_c.jpg

  Hasselblad H2 + Haselblad HC 80f2.8 + Kodak Portra 800
 19. Trả lời
  256
  Lần xem
  32,365

  #307 Thiên Phúc Tự(Chùa Thầy-chùa Cả) - Sài...

  #307

  Thiên Phúc Tự(Chùa Thầy-chùa Cả) - Sài Khê - Sài Sơn - Hà Tây

  https://farm9.staticflickr.com/8088/8593144807_cdd96f85f8_c.jpg

  Olympus Mju II olympus 35f2.8+Kodak T-max 400
 20. Trả lời
  0
  Lần xem
  108

  TQ - Cần mua mamiya rz67 proii+len 110f2.8

  Mình cần mua 1 bộ Mamiya RZ67 proii+len 110f2.8 càng mới càng tốt,bác nào có để lại mình nhé 0916147344,mình ở Hà Nội thank
 21. Trả lời
  104
  Lần xem
  3,734

  #68 ...

  #68

  https://farm4.staticflickr.com/3803/11689082044_1980f503b5_c.jpg

  Hasselblad H2 + Haselblad HC 80f2.8 + Kodak Portra 800
 22. Trả lời
  256
  Lần xem
  32,365

  #302 Thiên Phúc Tự(Chùa Thầy-chùa Cả) - Sài...

  #302

  Thiên Phúc Tự(Chùa Thầy-chùa Cả) - Sài Khê - Sài Sơn - Hà Tây

  https://farm9.staticflickr.com/8246/8594245656_b1dbc22dfd_c.jpg

  Olympus Mju II olympus 35f2.8+Kodak T-max 400
 23. Trả lời
  104
  Lần xem
  3,734

  #66 ...

  #66

  https://farm4.staticflickr.com/3776/11707001503_cae7bac68d_c.jpg

  Hasselblad H2 + Haselblad HC 80f2.8 + Kodak Portra 800
 24. Trả lời
  256
  Lần xem
  32,365

  #300 Thiên Phúc Tự(Chùa Thầy-chùa Cả) - Sài...

  #300

  Thiên Phúc Tự(Chùa Thầy-chùa Cả) - Sài Khê - Sài Sơn - Hà Tây

  https://farm9.staticflickr.com/8531/8594246350_f42134abae_c.jpg

  Olympus Mju II olympus 35f2.8+Kodak T-max 400
 25. Trả lời
  256
  Lần xem
  32,365

  #298 Thiên Phúc Tự(Chùa Thầy-chùa Cả) - Sài...

  #298

  Thiên Phúc Tự(Chùa Thầy-chùa Cả) - Sài Khê - Sài Sơn - Hà Tây

  https://farm9.staticflickr.com/8525/8597684856_7609fd513e_c.jpg

  Mamiya RB67 ProSD+Mamiya RB67 Sekor C 50f4.5+Fujichrome...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 100
Trang 1 / 4 1 2 3 4