Compact mah cái giá around 800$ cũng căng quá nhỉ?:D