Tìm kiếm:

Type: Posts; User: milan1412

Trang 1 / 3 1 2 3

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.06 giây.

 1. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c6.staticflickr.com/6/5493/29757212613_d88...

  https://c6.staticflickr.com/6/5493/29757212613_d88b3e7f90_z.jpgSáng Tạ Hiện... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 2. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c7.staticflickr.com/9/8127/30077956502_16e...

  https://c7.staticflickr.com/9/8127/30077956502_16e8c1ab80_z.jpgThợ làm bóng đèn dầu... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 3. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c6.staticflickr.com/9/8118/30113410405_4a8...

  https://c6.staticflickr.com/9/8118/30113410405_4a8dd48a68_z.jpgNgôi nhà từ thời Bao Cấp... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 4. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c8.staticflickr.com/9/8229/29330153143_cb2...

  https://c8.staticflickr.com/9/8229/29330153143_cb274433b6_z.jpgÔng Chú 70 năm tuổi Đảng,95 tuổi đời…trong một sáng Mùa Thu by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 5. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c7.staticflickr.com/6/5551/29640260790_8fd...

  https://c7.staticflickr.com/6/5551/29640260790_8fd6c9d7d8_z.jpgNhà Pháp cổ... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 6. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  Chụp gì chẳng được,nhưng chụp khéo…kẻo ăn đòn :v

  Chụp gì chẳng được,nhưng chụp khéo…kẻo ăn đòn :v
 7. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c8.staticflickr.com/9/8310/29068452503_a45...

  https://c8.staticflickr.com/9/8310/29068452503_a45da3e886_z.jpgNghệ sĩ ngủ ngày... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 8. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c1.staticflickr.com/9/8180/29066097144_690...

  https://c1.staticflickr.com/9/8180/29066097144_6904a83af9_z.jpgLinh tinh... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 9. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c5.staticflickr.com/9/8093/29455621692_27e...

  https://c5.staticflickr.com/9/8093/29455621692_27efd36872_z.jpgNgõ nhỏ phố nhỏ,căn gác nhỏ... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 10. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c8.staticflickr.com/9/8880/29125593871_920...

  https://c8.staticflickr.com/9/8880/29125593871_92078947e1_z.jpgNghỉ... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 11. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c5.staticflickr.com/9/8898/28384450604_0f8...

  https://c5.staticflickr.com/9/8898/28384450604_0f851b9b34_z.jpgBaby cry... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 12. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c4.staticflickr.com/9/8789/29003994915_d84...

  https://c4.staticflickr.com/9/8789/29003994915_d841197b4a_z.jpgBà chuẩn bị thắp hương... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 13. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c8.staticflickr.com/9/8617/28819885231_e4e...

  https://c8.staticflickr.com/9/8617/28819885231_e4e9c13dac_z.jpgBữa cơm... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 14. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c7.staticflickr.com/9/8270/28105599854_58d...

  https://c7.staticflickr.com/9/8270/28105599854_58d8028d22_z.jpgMèo con... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 15. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c7.staticflickr.com/9/8747/28438899190_d3d...

  https://c7.staticflickr.com/9/8747/28438899190_d3d1249f06_z.jpgChuẩn bị cho Mùng 1... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 16. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c1.staticflickr.com/8/7466/28399316376_da6...

  https://c1.staticflickr.com/8/7466/28399316376_da6304c2bb_z.jpgNhà ven đường tầu... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 17. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c2.staticflickr.com/9/8720/27815700673_93e...

  https://c2.staticflickr.com/9/8720/27815700673_93ef7f6b28_z.jpgÔng cụ đầu phố... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 18. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  Vùng gì mà ghê vậy bác?

  Vùng gì mà ghê vậy bác?
 19. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c8.staticflickr.com/9/8679/28336755295_a72...

  https://c8.staticflickr.com/9/8679/28336755295_a72b470c37_z.jpgNgôi nhà cổ... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 20. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c1.staticflickr.com/8/7512/28302928576_8ff...

  https://c1.staticflickr.com/8/7512/28302928576_8ff293a000_z.jpgBữa chiều... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 21. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c8.staticflickr.com/9/8730/28118921671_0e6...

  https://c8.staticflickr.com/9/8730/28118921671_0e63012def_z.jpgBeautiful In White… by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 22. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c5.staticflickr.com/8/7673/27361148564_2e5...

  https://c5.staticflickr.com/8/7673/27361148564_2e5940ba6c_z.jpgFamily... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  https://c8.staticflickr.com/8/7503/27974191535_060deef3ee_z.jpgBán hàng... by Phan Hữu Lập, on...
 23. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c8.staticflickr.com/8/7562/27974116375_e3f...

  https://c8.staticflickr.com/8/7562/27974116375_e3f33248aa_z.jpgNgõ phố... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 24. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c2.staticflickr.com/8/7551/27896843641_730...

  https://c2.staticflickr.com/8/7551/27896843641_7302ae877a_z.jpgNghệ thuật... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
 25. Trả lời
  1,077
  Lần xem
  161,263

  https://c2.staticflickr.com/8/7183/27783936281_aeb...

  https://c2.staticflickr.com/8/7183/27783936281_aebef18cb5_z.jpgCafe phố cổ... by Phan Hữu Lập, on Flickr
  Ricoh GR APS-C , 18.3mm f2.8,HaNoi-VietNam
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 62
Trang 1 / 3 1 2 3