Trên đường chạy xe máy từ Cửa Việt đến Phá Tam Giang
https://c1.staticflickr.com/1/435/19487426921_4fbe0989e6_z.jpgPTG1 by hoang hide, on Flickr...